• Thông dụng

  Grant (someone) a special reprieve (of a special occasion)
  Đặc một số tội phạm trong dịp Quốc khánh
  To grant a number of offenders a special reprieve (amnesty) on the occasion of the National Day

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  act of grace

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X