• Thông dụng

  Invent ( fabricate) a story
  Đặt chuyện nói xấu
  To fabricate story for smearing purposes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X