• Thông dụng

  Danh từ

  Talk, story
  chuyện đời xưa
  a talk about past things
  chuyện tâm tình
  a heart-to-heart talk
  Job, work matter
  đâu phải chuyện chơi
  it is no playing matter
  không phải chuyện đơn giản
  no simple job (matter)
  Fuss, trouble
  kẻ hay làm to chuyện
  a fuss-making person, a fuss-pot
  thôi đừng vẽ chuyện
  don't make any fuss
  chắc chuyện nên mới về muộn
  he is coming home late probably because of some trouble (hitch)
  Matter of course
  chuyện mẹ lại chẳng thương con
  it is a matter of course that a mother loves her children

  Động từ

  To talk, to chat
  chuyện gẫu với nhau
  to have a chat together

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X