• Thông dụng

  To a finish, to the bitter end
  Đấu tranh đến cùng
  To fight (struggle) to the bitter end

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  to the last

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X