• Thông dụng

  Danh từ
  painting, picture
  thatch
  Động từ
  to compete, to fight for

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  blink
  thatching

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compete
  picture
  mặt phẳng tranh (ảnh)
  picture plane
  sách tranh ảnh
  picture book
  thatch
  mái tranh
  thatch roofing

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  avoid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X