• Thông dụng

  Subject, theme
  Đề tài của một cuốn tiểu thuyết
  The theme of a novel.

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  chapter
  topic

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  copy
  subject
  subject matter
  theme

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X