• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  destination address
  trường địa chỉ đích
  DAF (destinationaddress field)
  trường địa chỉ đích
  destination address field (DAF)
  vùng địa chỉ đích
  DAF (destinationaddress field)
  vùng địa chỉ đích
  destination address field (DAF)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X