• Thông dụng

  Cũng như đối xử Behave toward, use, treat.
  Đối đãi tử tế với ai
  To treat someone well.
  Họ đối đãi với tôi rất tốt
  I have been very well used.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  treat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X