• Thông dụng

  Đại từ

  Who, whom, someone, somebody, anyone, anybody
  ai đó
  Who is there?
  anh ai anh muốn gặp ai
  who are you? whom do you want to see?
  tôi muốn biết ai đã đưa ra lời gợi ý ấy
  I want to know who has dropped that absurd hint
  ai trong phòng này không
  is there anyone (anybody) in this room?
  ai đó điện thoại cho anh trong lúc anh đi vắng
  somebody (someone) made you a call during your absence
  Không ai cả
  Not anybody (nobody)
  tôi không biết ai trong gia đình này cả
  I don't know anybody (anyone) in this family

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  who

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X