• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  reference pattern
  đồ thị chuẩn gốc (của) ăng ten vệ tinh
  satellite antenna reference pattern
  đồ thị chuẩn gốc CCIR
  CCIR reference pattern
  đồ thị chuẩn gốc đồng cực
  co-polar reference pattern

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X