• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  co-ownership
  quyền đồng sở hữu đất
  co-ownership of land
  quyền đồng sở hữu điền sản
  co-ownership of land
  joint ownership
  part owner

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X