• Thông dụng

  Danh từ

  Right
  quyền lập pháp
  The law-mating right
  Power
  đảng cầm quyền
  The party in power

  Danh từ

  boxing

  Tính từ

  Acting; ad interim
  quyền giám đốc
  an acting directorquyền biến

  Động từ

  to deal aptly with emergences

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  authorization
  bản ghi quyền thanh toán bằng séc
  check authorization record (CAR)
  danh sách ủy quyền
  authorization list
  kiểm quyền khai thác
  authorization check
  ủy quyền
  authorization code
  nhân thực, thẩm quyền tích cước
  Authentication, Authorization and Accounting (AAA)
  quyền quản danh sách cho phép
  authorization list management authority
  quyền quản danh sách ủy quyền
  authorization list management authority
  sự được quyền sao chép
  ATC (authorizationto copy)
  sự được quyền sao chép
  authorization to copy (ATC)
  thiết bị định tuyến cuộc gọi ủy quyền
  Authorization and Call Routing Equipment (ACRE)
  ủy nhiệm quyền được phép
  authorization credentials
  ủy quyền truyền thông phụ trợ
  Subsidiary Communication Authorization (SCA)
  right
  rights
  bản quyền sáng chế
  Patent Rights
  bản quyền sáng chế
  Rights, Patent
  bảo lưu mọi quyền
  all rights reserved
  các quyền sở hữu trí tuệ
  Intellectual Property Rights (IPR)
  các quyền truy nhập tải
  Load Access Rights (LAR)
  các quyền điều khiển công việc
  job control rights
  danh mục các quyền truy nhập
  Access Rights List (ARL)
  liên minh quyền tên miền
  Domain Name Rights Coalition (DNRC)
  quyền của hội viên
  rights of members
  quyền hoạt động
  operational rights
  quyền lần đầu
  first-time rights
  quyền quản đối tượng
  object management rights
  quyền rút tiền đặc biệt
  special drawing rights
  quyền sở hữu công nghiệp
  patent rights
  quyền tồn tại đối tượng
  object existence rights
  quyền truy cập
  access rights
  quyền truyền hình
  television rights
  quyền về khoáng sản (luật)
  mineral rights
  quyền xóa
  delete rights
  quyền đánh
  fishing rights
  quyền đối tượng
  object rights
  quyền được phép đọc
  read rights
  đòi bồi thường về quyền sáng chế
  Claims in respect of Patent Rights
  đòi bồi thường về quyền sáng chế
  Rights, Patent, claims in respect of

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  donation
  sự quyên góp từ thiện
  charitable donation
  sự quyên trợ tập thể
  collective donation
  tiền quyên góp của công chúng
  public donation
  right

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X