• Thông dụng

  (kết hợp hạn chế) Land, field.
  Thuế điền
  Land tax.
  Sổ điền
  Land register.
  Mặt chữ điền
  A quare face.
  Fill in
  Điền vào chỗ trống
  To fill in blanks.
  Điền tên vào giấy in sẵn
  To fill in a form.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X