• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  Crossover, Double
  double crossover
  độ tuyến kép, chéo nhau
  double crossover scissors crossing
  scissors crossover

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X