• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  degree of orientation

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  directivity
  độ định hướng của ăng ten
  aerial directivity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X