• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  high gloss
  giấy độ bóng cao
  high-gloss paper
  màng độ bóng cao
  high-gloss foil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X