• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  rigidity
  độ cứng vững của khung
  rigidity of the frame
  rigidness
  robustness
  stability
  stableness
  stiffness
  sự thử độ cứng vững
  stiffness test
  độ cứng vững riêng
  specific stiffness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X