• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  daylight
  displacement
  stroke
  throw
  travel
  tốc độ di chuyển
  rate of travel
  tốc độ di chuyển (thanh điều khiển)
  rate of travel
  tốc độ di chuyển sóng
  rate of travel of flood wave

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X