• Thông dụng

  Keep one's soul and body together.
  Làm lụng vất vả chỉ vừa đủ độ khẩu
  To work hard and earn enough to keep one's soul and body together.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X