• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  magnetic permeability

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  permeability
  hằng số (độ) thẩm từ tương đối
  relative permeability
  độ thẩm từ gia tăng
  incremental permeability
  độ thấm từ tuyệt đối
  absolute permeability

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X