• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  vapour permeability
  độ thẩm thấu (hơi) ẩm
  moisture vapour permeability
  độ thẩm thấu hơi ẩm
  moisture vapour permeability

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X