• Thông dụng

  Danh từ

  Gas; steam; air
  hơi nước
  the steam water Breath
  lấy hơi
  to take breath
  Smell; odour; stretch
  A little; enough; rather
  tôi hơi sợ
  I'm a little afraid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X