• Thông dụng

  Tính từ

  Damp, humid
  quần áo ẩm
  damp clothes
  mặt đất ẩm hơi sương
  the ground is damp with dew
  trời ẩm
  wet weather
  chống ẩm
  damp-proof

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X