• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  deviation
  drift
  tốc độ trôi
  drift rate
  tốc độ trôi
  drift speed
  độ trôi chỉnh cân
  registration drift
  độ trôi ngắn hạn
  short-term drift
  độ trôi tần số
  frequency drift
  độ trôi thời gian
  time drift

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X