• Thông dụng

  Tính từ

  Correct
  câu văn chỉnh
  a correct sentence
  câu đối rất chỉnh
  correct parallel sentences

  Động từ

  To correct
  chỉnh lại đường ngắm
  to correct the aiming line
  To lecture, to give a dressing down to, to castigate
  chỉnh tưởng
  to castigate (someone's) wrong thinking
  bị chỉnh cho một trận
  to be given a dressing down

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X