• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  transmissibility
  độ truyền động tương đối
  relative transmissibility
  độ truyền động tuyệt đối
  absolute transmissibility

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X