• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air puncher

  Giải thích VN: Đục chạy bằng [[khí. ]]

  Giải thích EN: An air-driven chisel or pick.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X