• Thông dụng

  Động từ

  To run
  cầu thủ chạy theo quả bóng
  the players ran after the ball
  chạy nhanh như bay
  to run as fast as a rabbit
  chị ấy thường vẫn chạy đi chạy về thăm bố mẹ
  she usually makes a run to her parents' home
  tàu chạy trên đường sắt
  the train runs on rails
  cảm giác lành lạnh chạy qua xương sống
  to feel a shiver of cold run through one's spine
  máy chạy thông ca
  the machine runs through shifts
  đồng hồ chạy chậm
  this watch runs slow, this watch is slow
  đài chạy pin
  this set runs on battery
  giặc thua chạy dài
  defeated, the enemy ran and ran
  chạy ca trên sông Hồng
  to run a motor-boat on the Red River
  liên lạc chạy công văn hoả tốc
  the messenger ran immediate official letters
  chạy thư
  to run letters
  con đường chạy qua làng
  the road runs through the village
  dãy núi chạy dài từ đông sang tây
  the range of mountains runs from east to west
  đầu đề chạy suốt trang báo
  the headline runs through a whole page of the paper
  chạy một đường viền
  to run a hemming stitch
  chạy thầy chạy thuốc
  to run about for a doctor and for medicines
  To go in search for (of)
  chạy gạo
  to go in search for food
  To expose to
  chạy tia X
  to expose to X-rays
  To take into safety, to run into safety from
  các em chạy máy bay địch
  the children ran into safety from enemy planes
  chạy nạn
  to run away from danger
  mưa ào xuống không kịp chạy các thứ phơi sân
  the shower came too quickly for them to have time to take into safety the things put to dry in the yard
  To give up
  các thầy lang đều chạy bệnh đã quá nặng
  all the herb-doctors had given up, because his illness was already too serious
  To bribe, to pay a bribe
  chạy đằng trời
  no possibility of escape
  chạy long tóc gáy
  to move heaven and earth
  chạy như cờ lông công
  to be in a bustle
  xa chạy cao bay xa
  xa

  Tính từ

  Smoothly running
  công việc rất chạy
  the work is running very smoothly
  hàng bán chạy lắm
  the sale runs very smoothly; to drive a roaring business

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X