• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chisel
  cái đục (lỗ) mộng
  mortice chisel
  cái đục (lỗ) mộng
  mortise chisel
  cái đục lỗ mộng
  firmer chisel
  cái đục lỗ mộng
  mortise chisel
  cái đục lỗ mộng
  ripping chisel
  chisel, mortise
  mortice
  cái đục (lỗ) mộng
  mortice chisel
  mortise
  cái đục (lỗ) mộng
  mortise chisel
  cái đục lỗ mộng
  mortise chisel
  máy đục lỗ mộng
  mortise machine
  slot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X