• Thông dụng

  Lounge at treet corners.
  Đứng đường đứng chợ
  To lounge at street corners and market-places.
  Độ này rất chỉ đứng đường đứng chợ suốt ngày
  These days, that boy is very badly-behaved, doing nothing but lounging at street corners and market-places.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X