• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  MIMD (multiple-instruction, multiple-data)
  multiple-instruction multiple-data machine
  máy đa lệnh đa dữ liệu
  MIMD machine (multipleinstruction multiple-data machine)
  SIMD (single-instruction, multiple-data processing)
  single-program, multiple-data

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X