• Thông dụng

  Danh từ
  banyan-tree
  much,many

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  girder

  Giải thích VN: Dầm chính lớn làm bằng gỗ, kim loại hoặc tông cốt thép được sử dụng để nâng đỡ tải trọng tập trung của dầm sàn hoặc tường phía trên một diện tích [[mở. ]]

  Giải thích EN: A large beam made of wood, metal, or reinforced concrete that is used to support joists or walls over an open area.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  multi
  multiple
  plural
  kick
  lapis
  lithograph
  petrean
  rock
  rock stone
  rocky
  stone
  stony

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  stone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X