• Thông dụng

  (cũ) Canopied dais; the throne.
  Khấu đầu lạy trứơc đan trì
  To kow tow before the canopied dais.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X