• Thông dụng

  Cũng như đỏ đen Chance, luck ( in gambling)
  Trò đen đỏ
  Games of chance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X