• Thông dụng

  Tính từ

  Black; unlucky
  vận đen
  bad luck

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  nigricans

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  black
  lamp

  Giải thích VN: Bộ phận vật phát sáng nhân tạo.

  lantern
  light
  luminaire
  slit burner
  tube
  advent
  come
  incoming
  Incoming (IC)
  receiving
  temple

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  black
  arrival
  incoming

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X