• Thông dụng

  Mad, out of one's mind, insane.
  Nhà thương điên
  Alunatic asylum.
  Rabid.
  Chó điên
  A rabid dog.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X