• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  Data Control
  khối điều khiển dữ liệu
  DCB (datacontrol block)
  ngôn ngữ điều khiển dữ liệu
  Data Control Language (DCL)
  sự điều khiển dữ liệu kỹ thuật
  EDC (engineeringdata control)
  sự điều khiển dữ liệu kỹ thuật
  engineering data control (EDC)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X