• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  automatic (al) control
  automatic control
  hệ thống điều khiển tự động
  automatic control system
  hệ điều khiển tự động
  automatic control system
  kỹ thuật điều khiển tự động
  automatic control engineering
  liên đoàn điều khiển tự động quốc tế
  IFAC (InternationalFederation of Automatic Control)
  liên đoàn điều khiển tự động quốc tế
  international Federation of Automatic Control (IFAC)
  automatic controller
  automatically controllability
  independent drive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X