• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cutoff point
  limit point
  trường hợp điểm giới hạn
  limit-point case
  limit point to point
  limiting point
  point of accumulation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cut off point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X