• Thông dụng

  Tính từ

  suitable; conformable; consistant

  Động từ

  To suit; to fit; to accord
  khí hậu đây không hợp với tôi
  This climate does not suit me
  To concide; to agree

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X