• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  datum
  datum point
  reference
  điểm quy chiếu tự
  character reference point
  reference point
  điểm quy chiếu tự
  character reference point

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  reference point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X