• (đổi hướng từ Đinh ning)

  Thông dụng

  (từ cũ) Instruct carefully.
  Take for granted, be under the impression that.
  Đinh ninh việc ấy đã xong
  To take for granted that some job is done.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X