• Thông dụng

  *

  That
  khi ấy
  In that moment
  cái thời ấy đã qua rồi
  that time is gone
  Tiếng em tiếng ấy quê hương Giọng em ấy giọng tình thương đất nhà
  That voice of yours is the voice of the homeland, That tune of yours is the tune of the love for the country
  Like
  cha nào con nấy hổ phụ sinh hổ tử
  like father, like son
  chủ nào tớ nấy
  like master, like man

  Từ đệm

  Anh ta đi đằng sau ấy he is coming behind, yes, he is
  làm ấy
  he is doing I don't know what
  tôi ấy ư tôi làm cũng được
  as far as I am concerned, I can do anything

  Từ cảm thán

  Surely, look here, mind you
  ấy tôi cũng nghĩ thế
  Surely, I share your opinion
  ấy đã bảo
  mind you, I've told you so
  ấy đừng làm thế
  look here, don't do that

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X