• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  boning
  level
  nhật đo thủy chuẩn
  level book
  sai số (đo) thủy chuẩn
  level error
  đường đo thủy chuẩn
  level line
  đường đo thủy chuẩn
  line level
  đường đo thủy chuẩn
  line of level
  leveling
  sự đo thủy chuẩn
  leveling survey

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X