• Thông dụng

  Tính từ
  fruitful, bearing much fruit
  false
  failing to keep
  out of

  Động từ

  To order, to send
  sai con đi tiệm
  to send one's child for some shopping

  Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  fathom

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  defective
  erroneous
  faulty
  illegal
  incorrect
  inexact
  invalid
  spurious
  wrong
  FALSE

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  error
  fathom

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X