• Thông dụng

  Crrect and decent.
  Ăn nói đoan trang
  To be correcr and decentin one's works and deeds.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X