• Thông dụng

  Danh từ.

  Favour.
  làm ơn mắc oán
  to do a favour and earn resentment instead.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X