• Thông dụng

  Danh từ
  advantage, strong point

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  advantage
  ưu điểm khí
  mechanical advantage
  ưu điểm tuyệt đối
  absolute advantage
  good point
  merit
  priority

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  advantage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X