• Thông dụng

  Danh từ

  Heart
  ách
  The ace of heart
  Muscle
  Occasion; possibility; opportunity
  thừa
  To seize an opportunity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X