• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coil
  năng suất dàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil capacity
  năng suất giàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil capacity
  nhiệt độ dàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil temperature
  nhiệt độ giàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil temperature
  condensing coil
  cooling coil
  năng suất dàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil capacity
  năng suất giàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil capacity
  nhiệt độ dàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil temperature
  nhiệt độ giàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil temperature
  refrigerating coil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X